Kolportaż druków bezadresowych – czym jest?

Druki bezadresowe, to wszelkie materiały reklamowe nieokreślone dokładnym adresem odbiorcy – w tym ulotki, foldery reklamowe, gazety, katalogi i inne materiały promocyjne niezawierające adresu doręczenia. Kolportaż druków bezadresowych możliwy jest zarówno w wyznaczonych obszarach, jak i bezpośrednio pod wskazany adres. Fakt, iż druk  nie posiada danych adresowych, nie wyklucza możliwości zaplanowania obszaru kolportażu, oraz określenia dokładnego adresu dostarczenia. Przeciwieństwem materiałów nieopatrzonych adresem są druki adresowane, czyli listy i korespondencja, których dystrybucję określa się mianem kolportażu druków adresowych.

Formy kolportowania druków bezadresowych

Najpopularniejszymi formami kolportowania druków bezadresowych są: dystrybucja do skrzynek pocztowych i rozdawanie ulotek do rąk przechodniów. W przypadku materiałów bezadresowych istotny jest wybór właściwego rodzaju kolportażu. Dla zachowania najwyższej skuteczności, formy dystrybucji dobierane indywidualnie – dla potrzeb każdej kampanii.

Skuteczność materiałów nieopatrzonych adresem

Podstawowym elementem skuteczności dystrybuowanych reklam jest ich bezpośredni wpływ na odbiorcę. Na skuteczność przekazu reklamowego wpływa setki czynników, które decydują o sprzedaży produktu lub usługi. Zgodnie z mierzalnymi statystykami, materiały adresowane imieniem i nazwiskiem odbiorcy mają wyższy priorytet, niż te nieposiadające adresu. Co więc sprawia, iż druki bezadresowe cieszą się większą popularnością, niż listy? Odpowiedź jest prosta: kolportaż druków bezadresowych nie wymaga posiadania bazy adresowej. Co więcej, druk materiałów reklamowych 10.000 o jednolitej grafice jest tańszy, niż wydrukowanie 10.000 pojedynczych listów, różniących się danymi adresowymi. Kolportaż tego rodzaju reklam nie wymaga także dodatkowego sortowania i planowania etapów dystrybucji. Odbywa się on na zasadzie określenia rejonu w przypadku doręczania ulotek do skrzynek pocztowych, lub na zasadzie wyboru punktu dystrybucji w przypadku akcji rozdawniczych.

Porównanie skuteczności druków adresowych i bezadresowych

Druki adresowe to zdecydowanie skuteczniejsza forma. 99% procent odbiorców otworzy kopertę zatytułowaną imieniem i nazwiskiem. Taki materiał postrzegany jest jako ważna wiadomość. Przeciętna ulotka jest zazwyczaj odbierana jako oferta handlowa. Porównując jednak koszt obu wariantów dystrybucji, druku i przygotowania kampanii – druki bezadresowe zdecydowanie wychodzą na prowadzenie. Nawet, jeśli skuteczność kolportażu druków bezadresowych wynosiłaby o 1/3 mniej, niż efekty osiągane za pomocą materiałów imiennych – tradycyjne ulotki opłacałyby się bardziej. Taniej jest przecież rozdystrybuować 300.000 ulotek, niż 100.000 listów, które zmuszają do segregacji materiałów, droższego druku i zaawansowanego planowania logistycznego. Sprawdź: doręczanie korespondencji / listów.