Kolportaż gazetek reklamowych i katalogów

Gazetki reklamowe i katalogi to materiały promocyjne klasyfikujące się do kategorii najcięższych z dostępnych druków. Kolportaż gazetek reklamowych opiewa na dystrybuowaniu ich do skrzynek pocztowych, do rąk przechodniów, lub w innej formie dostosowanej do kampanii: np. pozostawianie w punktach (w pakietach) lub kolportowanie za wycieraczki pojazdów / na wycieraczki mieszkań i tym podobne.

Skuteczność kolportowania gazetek reklamowych

Kolportaż gazetek reklamowych / katalogów, to perspektywa przekazania ogromnej ilości informacji. Taka forma materiału reklamowego najczęściej stosowana jest przy prezentacji produktów – nieczęsto spotyka się katalogi zawierające spis usług. Najskuteczniejszą formą jest dostarczenia gazety lub katalogu jest doręczenie do skrzynki pocztowej. Materiały charakteryzujące się dużą ilością informacji zaleca się dystrybuować tam, gdzie odbiorca będzie miał czas na zapoznanie się z jego treścią. Wyjątkiem jest pozostawianie katalogów produktowych w punktach sprzedaży produktów, lub miejscach bezpośrednio powiązanych z tematyką sprzedawanych produktów – np. katalog z autami w salonie samochodowym, lub katalogi z produktami na targach tematycznych.

Rozbudowane zaplecze logistyczne jako podstawowy element kolportażu

Podstawowym aspektem zapewniającym szybką i skuteczną dystrybucję, jest rozbudowane zaplecze logistyczne. Przy dystrybucji wysokonakładowej, np.: 100.000 gazet, wymagana jest nie tylko rozbudowana siatka kolporterów, ale też odpowiednie możliwości zapewniające transport i magazynowanie materiałów reklamowych. Specyfikacja najcięższych katalogów to nawet 80g / egzemplarz, co przy nakładzie 100.000 daje 8000 kilogramów. Duże przedsiębiorstwa sprzedające produkty na skalę masową dystrybuują nawet 1.000.000 egzemplarzy za jednym razem.

Z Brocool możliwy jest kolportaż każdego nakładu materiałów.

Koszt kolportażu gazet, katalogów i folderów reklamowych

Kwota odpowiadająca dystrybucji jednego egzemplarza gazety, katalogu lub folderu reklamowego to granica między 0,04 zł netto a 0,20 zł netto. Cena kolportażu uzależniona jest od preferowanego rodzaju doręczenia, oraz przede wszystkim od ilości dystrybuowanych reklam. Kolportaż wysokonakładowy jest oczywiście tańszy niż dystrybucja niskonakładowa, odnosząc się do ceny za dostarczenie jednego egzemplarza. Na końcową sumę wpływają takie czynniki jak: obszar kolportażu, ilość materiałów, waga, sposób doręczenia do klienta, czas na realizację założeń kampanii, oraz inne czynniki zewnętrzne mogące wpływać bezpośrednio na czas planowania kampanii reklamowej.